دفتر مرکزی :

                آدرس: تهران _ خیابان شهید بهشتی

                شماره تماس : 6-02188755135

                کارخانه :

                آدرس:گرمسار شهرک صنعتی گرمسار