محصول تولـیدی شرکت با عنـوان هیدروکـربن سنگـین با کد محصول HPM300 مناسب جـهت صادرات بـه کـشور امارات متحده عربی و مصرف نهایی در بازار آفریقا می باشد.چرا که یکی از فاکتور های پر اهمیت در بازار امارات بالابودن فلش پوینت جهت ایجاد امنیت در نقل و انتقال و دپو هیدرو کربن سنگین در هوای گرم امارات می باشد.

 

HPM300