محصول تولیدی شرکت با عنوان هیدروکربن سنگین با کد محصول HPM100 مناسب جهت مصرف در بازارعراق بوده ،چرا که یکی از فاکتورهای پراهمیت در کنار سایر عوامل،فلش پوینت بالا می باشد.                

 

آنالیز جدید HPM100